Agrelo, Santiago Per una celebració viva de la fe (2016)
Aguirre, Rafael La bona notícia del Regne de Déu i la violència.(2000)
Albajar, Maria del Mar La necessària encarnació i inculturació de la fe: fora del món no hi ha salvació.(2013)
Aldana, Maria José Cristianisme i diàleg inter-religiós.(1998)
Alegre, Xavier L'anunci alliberador de Jesús.(1993)

L'alegria i la felicitat, dons de l'Esperit que revulsiona el sistema i els seus valors.(2005)
Aleixandre, Dolors "Salid de Babilonia": un imperativo profético.(1992)
Arregui, Joxe Déu de vida, ídols de mort (2016)
Baracco, Adelaide Com buscar Déu en aquesta societat. Camins de trobada(2010)
Barros, Marcelo Cuidar i desenvolupar la creació: el precepte diví. Gn.1,28.(2007)
Bartolomé Pina, Margarita Ser signes d'alegria. Què fer perquè els altres tinguen vida i alegria?.(2005)
Botey, Jaume Camins d'actuació personals i comunitaris per a una rellevància de la fe en el món d'avui.(2004)
Calabuig, Carola El compromís cristià personal, de les Esglèsies i comunitats, per la cura de la creació.(2007)
Cañon Loyes, Camino Fe i ciència al servei de la humanització (2017)
Castillo, José Maria Ser cristiano en nuestra sociedad plural y laica.(2010)
Català, Toni Portadors d'esperança.(1995)

Som fills i filles de Déu cridats a la llibertat.(2001)
Cervera, Joaquim Llums i ombres en l'Esglèsia i en la societat actual.(1995)
Ciges Mari, Julio El compromís cristià en la societat neoliberal: ser persones de referéncia i comunitats de contrast.(1999)
Comblin, José La Iglesia de los pobres y la experiencia de Dios.(2008)
Comín, Toni Sense justícia i sense compromís amb els pobres no hi ha evangelització.(2004)
Cortina, Adela Crisi de valors i exigències de l'ètica i la moral.(1994)
Cuadros, Jordi La destrucció de la natura a xicoteta i gran escala.(2007)
Cursach Sala, Rosa Estructures bàsiques de la comunitat cristiana per a continuar (i no dificultar) la construcció del Regne de Déu.(2011)
Delgado Ruiz, Manuel Immigració i societat pluricultural: problemes i reptes.(2002)
Diaz Salazar, Rafael Exigències d'una democràcia real basada en la igualtat i la fraternitat.(2012)
Espeja, Jesús Espiritualitat cristiana en la nova situació cultural.(1994)
Estrada, Juan Antonio Una religión de laicos.(1997)
Felber, Christian El bé comú, motor de vida i de l'ordenament social (2015)
Font Gregori, Tica Projecte de Déu i denúncia de l'ordre establert (2015)
Forcades, Teresa El segrest patriarcal del missatge de Jesús.(2009)
Viure la fe en les estructures socials i polítiques.(2014)
Forcano, Neus Un Déu inclusiu: entre realisme i audàcia (2016)
Gaillot, Jacques Experiència de comunió en una esglèsia local.(1992)
Garcia Roca, Joaquin Esperança cristiana i esperança històrica.(1995)

Propostes i compromisos per a viure la fe en una societat multicultural i plurirreligiosa.(2002)

Arrels cristianes de la laïcitat.(2010)
Gebara, Ivone Qué significa viure i organitzar l'Església des d'aquesta imatge femenina de Déu.(2009)
Girardi, Giulio Construcció de la pau i alliberament a l'época de la globalització capitalista neoliberal.(2000)
Gómez Acebo, Isabel El Dios de Jesús es un Dios universal.(2002)
Gonzalez Faus, José Ignacio Sacramentalidad de la Iglesia y evangelización.(1992)
Houtart, Francois Un nuevo mundo se está gestando. Signos de esperanza.(2004)
Jou i Mirabent, David L'articulació ciència-fe: noves prespectives (2017)
Lois, Julio Evangelització i compromís cristià en la construcció del món.(1991)

Per a ser lliures ens alliberà el Senyor.(2001)
López Muñoz, Mª. Eugenia Aportacions del missatge cristià a la comunió de la humanitat.(1998)
Mardones, José Maria Cóm viure el seguiment de Jesús en una societat capitalista.(1994)

El neoliberalisme i el seu suport ideològic.(1999)
Martí, Casimir El conflicte en la societat i en la vida de Jesús.(2003)
Martín Velasco, Juan Signos y acciones del Espíritu en el mundo de hoy.(1996)
Martínez Gordo, Jesús Creure avui: una fe raonada i raonable (2017)
Miguel, Pilar de Jesús i la transformació personal i estructural vers el Regne.(2012)
Mora, Sebastián Les angoixes i esperances del nostre temps, especialment de la gent més empobrida, són també les nostres.(2013)
Müller-Fahrenolz, Geiko Hacia una ética mundial.(1998)
Navarro Puerto, Mercedes Jesús, su comunidad y el proyecto de Dios: análisis crítico del Reino en el evangelio de Marcos y sus posibilidades transformadoras.(2003)
Oliveres, Arcadi El sistema neocapitalista no té cor.(2006)

Camins per a la construcció d'un món nou i una Església nova.(2012)
Oller, Maria Dolors La il·lusòria llibertat dels qui creuen tenir-ne.(2001)

Mística i acció profética en la societat laica.(2006)
Olmos, Pepo La pobreza en el País Valenciano: retos y caminos de solidaridad.(1990)
Pagola, José Antonio El Reino de Dios, centro de la predicación y de la acción de Jesús.(2011)
Pelaez, Jesús Actitud de Jesús davant els diners.(1999)
Perea, Joaquin Actitudes personales y estructuras necesarias para resituar la Iglesia al servicio del Reino.(2003)
Placer Ugarte, Felix La força transformadora i revolucionària de l'encontre amb Déu.(2008)
Porcar, Paco Allí específic de la seglaritat i la seua operativitat actual.(1997)
Raguer, Hilari L'Esglèsia i els drets de les persones i dels pobles.(1993)
Rambla, Josep Maria Contemplació en la lluita, lluita en la contemplació.(1996)
Ramon, Lucia El rostre femení de Déu que ens desvela Jesús.(2009)
Sanchis, Antonio La Iglesia y la opción por los pobres en el País Valenciano.(1990)
Sebastián, Luís de El neoliberalisme econòmic i el seu suport ideològic.(2000)
Torres Lopez, Juan El capitalisme deshumanitza i mata. Crítica ètica (2015)
Torres Queiruga, A. La comunidad cristiana referencia de lo que Dios quiere para el mundo.(1991)

L'acció unificadora i salvadora de Déu en la història.(1998)

Espiritualitat d'ulls oberts: obertura als nous paradigmes.(2014)
Trayner, Maria Pau Entre vosaltres no hi ha distinció.(1997)

Violència, una manera de veure i viure la vida.(2000)

L'aportació peculiar de la fe als reptes del món actual.(2008)

Ser cristià avui, reptes i tasques fonamentals.(2008)
Trigo, Pedro Esperit de Jesús i entranyes de misericòrdia.(2006)
Velasco, Demetrio Experiència de Déu i passió per les víctimes.(2014)
Velesco, Juan Martin Signes i accions de l'Esperit de déu en el món d'avui.(1996)
Vidal Talens, Josep Missió evangelitzadora i inculturació de la fe.(1993)

Jesús i la religió.(1996)

Violència, una manera de veure i viure la vida.(2000)
Vigil, Jose Mª Desenvolupar avui les intuïcions alliberadores del Vaticà II: Reafirmació alliberadora i obertura a nous paradigmes.(2013)
Vitoria Cormezana, F.Javier Dimensión pública de la fe i construcción del mundo.(1993)

Fidels a la realitat i cantors d'esperança: com cantar en terra estranya.(2005)

La construcción del Reino, misión esencial de la comunidad cristiana y de todos sus miembros.(2011)
Vives, Josep La conversió a Jesús i la seua causa, exigència per a la evangelització.(1991)

Related Link