Fòrum Cristianisme i Món d'Avui

EL FÒRUM ÉS….

L'altaveu d'un estil de vida cristiana i eclesial, confirmat i potenciat pel Concili Vaticà II.

Les característiques d'aquest estil són:

1. La pertenència a l'església que està a: València, Oriola-Alacant, Sogorb-Castelló i Tortosa, tot respectant i fomentant per això mateix dins d'ella, la cultura i la llengua del poble valencià.

2. L'exercici de la llibertat dels fills i filles de Déu i de la corresponsabilitat eclesial fraterna, perquè coma adults en la fe participem de la missió de l'església.

3. L'atenció crítica als signes del temps, per poder acompanyar profèticament i fraternalment, les persones i pobles que més pateixen en les seues angoixes i esperances.

4. L'encarnació i compromís en els processos alliberadors que es donen dins del neoconservadurisme socioecònomic, polític i eclesial a hores d'ara.

5. La celebració de l'acció salvadora de Déu amb creativitat litúrgica arrelada en la vida.

 

EL FÒRUM NO ÉS….

Una església paral·lela o "al marge" de l'única església del Crist.

Un anar sistemàticament "en contra de…"

Una organització que suplanta la riquesa d'espiritualitats i de grups, moviments, parròquies, comunitats, col·lectius i de "cristians i cristianes per lliure" que hi ha a la base del poble de Déu.

 

LA SEUA FINALITAT…

Propiciar un encontre anual de dos dies al major nombre de cristians i cristianes que s'identifiquen amb les característiques de l'estil de vida exposat anteriorment, per a :

· REFLEXIONAR teològicament sobre temes d'actualitat.

· DIALOGAR I INTERCANVIAR EXPERIÈNCIES.

· CONVIURE en un clima d'amistat i alegria.

· PREGAR i CELEBRAR la salvació de Déu des de la vida i per la vida.

 

COORDINADORA DEL FÒRUM

De la preparació del Fòrum, s'encarrega una Coordinadora, oberta a tots i a totes, que treballa per comissions per atendre els diferents aspectes del Fòrum. Es reuneix periòdicament els dilluns a les 19 h.


Guardó Honor Pentecosta 2007 concedit a La Coordinadora del Fòrum Cristianisme i Món d'Avui

Related Link